Politika e Privatësisë

Në Bodybuiltlabs, ne e pranojmë plotësisht që ju na besoni që të veprojmë në një mënyrë profesionale, etike dhe të përgjegjshme kur vendosni të na jepni informacion në lidhje me veten tuaj përmes faqes sonë të internetit.

Çfarë informacioni mbledh Bodybuiltlabs? Si ta përdorim atë?

Ne mund të kërkojmë që informacioni personal të sigurohet nga ju nëse regjistroheni për një alarm email, një gazetë ose shërbim tjetër. Ky informacion është mbledhur me qëllimin e vetëm për të siguruar përmbajtje specifike dhe të drejtuara nga interesi për ju. Mund të mblidhet gjithashtu për t'ju mbajtur të informuar në lidhje me prezantimin e një produkti ose shërbimi të ri ose për t'ju azhurnuar me oferta speciale nga Bodybuiltlabs, dhe gjithmonë do të keni zgjedhjen për të mos marrë një informacion të tillë.

Ne nuk e ndajmë ose shesim informacionin tuaj për këdo të paautorizuar, dhe ne kurrë nuk do ta bëjmë atë. Sidoqoftë, ne mund të zbulojmë informacione personale siç kërkohet ose lejohet sipas ligjeve në fuqi për konform kërkesave ligjore ose rregullatore. Ne marrim hapa të arsyeshëm për të mbrojtur të dhënat e mbledhura nga ne kundër ndryshimit, hyrjes së paautorizuar, zbulimit ose shkatërrimit. Ne zbatojmë procedurat standarde të sigurisë të vendosura në industri për qasjen dhe ruajtjen e informacionit. Sidoqoftë, ne mund të detyrohemi t'i sigurojmë informacion qeverisë ose palëve të treta në rrethana të caktuara. Ne përpiqemi më të mirën tonë për të ruajtur informacionin tuaj, por palët e treta mund të hyjnë në mënyrë të paligjshme ose të përgjojnë komunikimet private ose transmetimet, ose përdoruesit mund të keqpërdorin ose abuzojnë me informacionin tuaj që ata mbledhin nga faqja jonë.

Ju mund të kërkoni dhe të përdorni faqen tonë të internetit publike pa dhënë ndonjë informacion personal identifikues. Sidoqoftë, ne mund t'ju kërkojmë të siguroni informacione specifike personale nëse na kërkoni që t'ju kontaktojmë për më shumë informacion ose qartësi në lidhje me produktet dhe shërbimet tona. Ky informacion mund të përfshijë emrin, numrin e telefonit, adresën dhe informacione të tjera të kontaktit. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e këtij informacioni nga Bodybuiltlabs.

Ju lutemi vini re se ne rezervojmë të drejtat e plota dhe të padiskutueshme për të ndryshuar praktikat (et) tona të privatësisë tërësisht ose pjesërisht, si dhe kur kërkohet pa intimim paraprak. Ne do t'i postojmë ato ndryshime në faqen e Politikës së Privatësisë të faqes sonë të internetit në rast të një ngjarjeje të tillë. Ne ju kërkojmë që të kontrolloni këtë faqe në intervale të rregullta për t'u siguruar që jeni në dijeni të praktikave më të fundit të privatësisë. Mungesa e të kuptuarit ose ndërgjegjësimit ose mos vizita në këtë faqe do të konsiderohej ende si ligjërisht e detyrueshme për të gjithë vizitorët e faqes.

Një shënim për fëmijët dhe prindërit

Ne synojmë faqen e internetit të Bodybuiltlabs vetëm për të rritur. Të miturit (nën moshën 18 vjeç) nuk kanë të drejtë të përdorin produktet dhe shërbimet tona dhe ne do t'ju sugjerojmë të mos na paraqisni ndonjë informacion personal. Një i mitur mund të përdorë shërbimin tonë vetëm me miratimin e një prindi ose kujdestari, nëse ai përdorim është aprovuar nga ligji në fuqi.

Faqet e palëve të treta

Ne mund të sigurojmë lidhje me faqet e palëve të treta nga faqja jonë e internetit. Ju lutemi vini re se ne nuk e aprovojmë ose vërtetojmë përmbajtjen ose praktikat e privatësisë të faqeve të ndonjë jovendosjeje me të cilat mund të lidhemi. Një vizitë në sitin (et) e tyre është në rrezikun tuaj dhe ju duhet t'i rishikoni ato plotësisht përpara se të përdorni ose t'u jepni atyre ndonjë informacion personal.

Ju pranoni të mbroni, dëmshpërbloni dhe mbani Bodybuiltlabs dhe partnerët e saj të padëmshëm nga çdo dhe të gjitha detyrimet, kostot dhe shpenzimet, përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, në lidhje me çdo shkelje të Kushteve dhe Kushteve nga ju ose përdorues të tjerë të llogarisë suaj. E gjithë përmbajtja që është botuar në ose ndryshe e arritshme përmes kësaj faqe në internet është e mbrojtur nga e drejta e autorit. Nuk mund të përdoret ndryshe, të botohet, ritransmetohet, riprodhohet ose transmetohet pa lejen paraprake me shkrim të mbajtësit (eve) të së drejtës së autorit.

Nëse nuk jeni dakord me këto terma dhe kushte, ju kërkohet të mos hyni në Sajt ose të shkarkoni ndonjë Përmbajtje.